Er ditt selskap forberedt på de nye reglene for innførsels-mva som gjelder fra 01.01.2017?

Bare en tynn riksgrense skiller Norge fra Europa, men skatteteknisk er grensen desto tydeligere. Det er her KGH A&V kan være deres støttespiller.

Vi bygger broer for selskaper gjennom vår unike spisskompetanse innen norsk lovverk med tanke på toll og merverdiavgift for utenlandske selskaper som har, eller ønsker virksomhet i Norge. I tillegg utfører vi også tradisjonelle regnskapsoppdrag som bokføring, lønnsadministrasjon, rådgivning, årsoppgjør og ligningspapirer for selskaper.

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester?