KGH A&V SERVICES
grenseløs kompetanse for selskap med virksomhet i flere land

Bare en tynn riksgrense skiller Norge fra Europa, men skatteteknisk er grensen desto tydeligere. Det er her KGH A&V kan være deres støttespiller.

Vi bygger broer for selskaper gjennom vår unike spisskompetanse innen norsk lovverk med tanke på toll og merverdiavgift for utenlandske selskaper som har, eller ønsker virksomhet i Norge. I tillegg utfører vi også tradisjonelle regnskapsoppdrag som bokføring, lønnsadministrasjon, rådgivning, årsoppgjør og skattemelding for selskaper.