Slik påvirkes mva-registrerte i Norge av de nye merverdiavgiftsreglene som trer i kraft fra 1. Januar 2017

Fra 2017 endres hvordan du skal innberette omsetningsoppgaven, så vel som håndtering av innførselsmerverdiavgift. Endringene stiller nye krav til blant annet rapportering, rutiner, kommunikasjon og system. Her vil vi kort og konsist beskrive hva ny rutine fra 2017 vil innebære for mva-registrerte i Norge.

Endringen medfører:

 • Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
 • Innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen slik det er per i dag

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.

I dag inngår innførselsmerverdiavgiften for mva-selskaper og privatpersoner i Norge i tolldeklarasjonen som er beregnet av tollmyndighetene og betales ved importen til tollmyndighetene. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 vil mva-registrerte i Norge ikke lenger få oppgitt hva innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen skal være. For privatpersoner og virksomheter som ikke er merverdiavgifts registrerte, skal innførselsmerverdiavgift beregnes og betales akkurat som før. Merverdiavgiften oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten. Eventuelt via en speditør, som for eksempel KGH Custom Services. Tollkreditten bortfaller for de importører som ikke har særavgifter og tollavgift på sine importer. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. Importørene får en plikt til selv å beregne avgiftsgrunnlag og deklarere avgiften via skattemeldingen. Toll og særavgifter skal legges til i beregningsgrunnlaget.

Ny mva- endring fra 2017 vil innebære noen utfordringer for mva-registrerte virksomheter. Høsten 2016 er det viktig å forberede seg til ny mva-endring ved å ha kontroll på følgende forhold:

 • Tollverdi
 • Fritatte importer
 • Varer med reduserte sats
 • Toll og særavgifter som skal legges til beregningsgrunnlaget
 • Interne rutiner for sikre korrekt rapportering
 • Dokumentasjon
 • Oppdatert dagens regnskapssystem

I tillegg er det viktig å ha etablert en god rutine for kontroll av at tolldeklarasjonene er riktige blant annet ved å kontrollere samsvar med leverandør -og speditørfaktura, rutine for at alle tolldeklarasjonene har kommet inn, har en rutine for å vurdere hvorvidt tolldeklarasjonen er riktig og gjøre beregningen av merverdi grunnlaget. Å sørge for god kommunikasjon med økonomiavdelingen vil være viktig, slik at de vil kunne benytte beregningen til regnskapsføring, innberetning og dokumentasjon. Har virksomheten etablert rapportering, rutine, kommunikasjon og system på plass som møter endringene, vil virksomheten være godt forberedt til ny mva-avgiftsregler som trer i kraft 1. januar 2017.

For deg som gjerne vil høre mer om den nye ordningen for innkreving av innførselsmerverdiavgift, kan du melde deg på et av de følgende frokostmøtene, hvor du også får sjansen til å snakke direkte med KGHs toll- og merverdiavgifteksperter. Meld deg på her.

Slik påvirkes mva-registrerte i Norge av de nye merverdiavgiftsreglene som trer i kraft fra 1. Januar 2017

Fra 2017 endres hvordan du skal innberette omsetningsoppgaven, så vel som håndtering av innførselsmerverdiavgift. Endringene stiller nye krav til blant annet rapportering, rutiner, kommunikasjon og system. Her vil vi kort og konsist beskrive hva ny rutine fra 2017 vil innebære for mva-registrerte i Norge.

Endringen medfører:

 • Skattemelding for merverdiavgift (mva-meldingen) erstatter omsetningsoppgaven for merverdiavgift
 • Innførselsmerverdiavgift på varer skal innberettes og betales via mva-meldingen, i stedet for via tolldeklarasjonen slik det er per i dag

All vareimport fra utlandet, også enkeltinnkjøp, gir virksomheten plikt til å beregne og betale innførselsmerverdiavgift.

I dag inngår innførselsmerverdiavgiften for mva-selskaper og privatpersoner i Norge i tolldeklarasjonen som er beregnet av tollmyndighetene og betales ved importen til tollmyndighetene. Ofte er det en speditør som ordner dette på tollstedet på vegne av den som importerer. Virksomheter med løpende import har gjerne egen tollkreditt.

Fra 2017 vil mva-registrerte i Norge ikke lenger få oppgitt hva innførselsmerverdiavgiften og avgiftsgrunnlaget i tolldeklarasjonen skal være. For privatpersoner og virksomheter som ikke er merverdiavgifts registrerte, skal innførselsmerverdiavgift beregnes og betales akkurat som før. Merverdiavgiften oppgis på tolldeklarasjonen og betales til Tolletaten. Eventuelt via en speditør, som for eksempel KGH Custom Services. Tollkreditten bortfaller for de importører som ikke har særavgifter og tollavgift på sine importer. Virksomheten får ikke lenger faktura fra speditør eller Tolletaten som inkluderer innførselsmerverdiavgift. Importørene får en plikt til selv å beregne avgiftsgrunnlag og deklarere avgiften via skattemeldingen. Toll og særavgifter skal legges til i beregningsgrunnlaget.

Ny mva- endring fra 2017 vil innebære noen utfordringer for mva-registrerte virksomheter. Høsten 2016 er det viktig å forberede seg til ny mva-endring ved å ha kontroll på følgende forhold:

 • Tollverdi
 • Fritatte importer
 • Varer med reduserte sats
 • Toll og særavgifter som skal legges til beregningsgrunnlaget
 • Interne rutiner for sikre korrekt rapportering
 • Dokumentasjon
 • Oppdatert dagens regnskapssystem

I tillegg er det viktig å ha etablert en god rutine for kontroll av at tolldeklarasjonene er riktige blant annet ved å kontrollere samsvar med leverandør -og speditørfaktura, rutine for at alle tolldeklarasjonene har kommet inn, har en rutine for å vurdere hvorvidt tolldeklarasjonen er riktig og gjøre beregningen av merverdi grunnlaget. Å sørge for god kommunikasjon med økonomiavdelingen vil være viktig, slik at de vil kunne benytte beregningen til regnskapsføring, innberetning og dokumentasjon. Har virksomheten etablert rapportering, rutine, kommunikasjon og system på plass som møter endringene, vil virksomheten være godt forberedt til ny mva-avgiftsregler som trer i kraft 1. januar 2017.

For deg som gjerne vil høre mer om den nye ordningen for innkreving av innførselsmerverdiavgift, kan du melde deg på et av de følgende frokostmøtene, hvor du også får sjansen til å snakke direkte med KGHs toll- og merverdiavgifteksperter. Meld deg på her.

 

Etablering av selskap i Norge og håndtering av norsk mva

For utenlandske selskap som praktiserer eller deltar i virksomhet i Norge, oppstår det en rekke regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger. Det må tas hensyn til hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for din bedrift, og valg av organisasjonsform er derfor helt grunnleggende. De tre vanligste organisasjonsformene i Norge er aksjeselskap, enkeltpersonforetak og norsk utenlandsk foretak (NUF).

 

Registrering av Norskregistrert utenlandsk foretak har blitt en økende organisasjonsform i Norge de senere årene. Det betegnes som en avdeling av det utenlandske foretaket, med det utenlandske foretaket som det rettslige subjektet. Dette er den enkleste og rimeligste måten for et utenlandsk selskap å registrere selskap i Norge, og er derav to av flere grunner til at denne selskapsformen har blitt svært aktuell og attraktiv.

Fordelene ved å registrere et selskap i Norge er mange. Dersom du skal selge varer til Norge, har du, ved å registrere et selskap i Norge, et konkurransefortrinn i markedet ved at du kan tjene dine kunder hele veien, fra a til å. Du står for innførsel av varene, heriblant fortolling og betaling av merverdiavgift ved grensen, slik at kunden slipper å tenke på dette.

Ved registrering av et NUF, vil man trenge en merverdiavgifts-representant i Norge. NUF-foretak vil ikke være skattemessig hjemmehørende i Norge, da ordningen med merverdiavgifts-representant forutsetter at selskapet ikke har «forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet».

Det er ved to anledninger en nødvendighet å registrere et selskap i Norge. Den ene er dersom du skal ha personell på arbeid i Norge. De fleste tjenester som utføres på norsk jord er avgiftspliktige. Tjenesten som utføres i Norge, må derfor faktureres med norsk merverdiavgift fra et norsk organisasjonsnummer, og den avgiftspliktige omsetningen skal terminvis innrapporteres til Skatteetaten. Videre er ditt selskap pliktig til å innrapportere både arbeid samt de ansattes lønn og ansettelsesforhold til Skatteetaten.

Dersom du skal fortolle maskiner til Norge ved eksempelvis utleie til norske kunder, vil det også være nødvendig å registrere et selskap i Norge. Det er den rettslige eieren av objektet som må stå for fortolling og betaling av merverdiavgift.

Ønsker du mer informasjon rundt registrering av selskap i Norge eller håndtering av norsk merverdiavgift?

Ta gjerne kontakt med oss

Mail: post@kghav.no

Tlf: +47 69 21 40 00

KGH Accountancy & VAT Services AS lanserer nytt nettsted

Fellesbilde sort hvitt nyhet

Vi er stolte av å kunne presentere nytt nettsted for KGH Accountancy & VAT Services AS.

For oss er det viktig å være synlige på nett. Både overfor eksisterende og potensielle kunder, men også for andre. Vi ønsker å vise at vi er tilgjengelige, oppdaterte, faglig sterke og relevante. Samtidig ønsker vi å kommunisere hvem vi er, hva vi tilbyr, og hvorfor akkurat vi er et godt valg. Under hele utviklingsprosessen har vi fokusert på å lage en brukervennlig, funksjonell og fremtidsrettet nettside hvor man enkelt kan navigere seg rundt og finne det man søker. Derfor ble det viktig for oss å lage en nettside med såkalt responsivt design. Det vil si en nettside som er brukervennlig på mobiler, nettbrett, pc og Mac.

Med dette i bakhodet, har følgende resultat blitt utviklet.

Vi vil takke deg for at du har klikket deg inn på vår nettside. Vi ønsker at vårt nettsted skal være levende, tydelig, informativt og enkelt å bruke. Dersom du har forslag til forbedringer som kan hjelpe oss å nå disse målene, oppfordrer vi til å ta kontakt med oss. Vi setter stor pris på all feedback, positiv som negativ.

Engelsk versjon kommer snart.