Strengere krav fra myndighetene har medført at mva- og tollkompetanse er viktigere enn noen gang. 

Tidligere manuell arkivering og kontroll av tolldeklarasjoner erstattes av et web-basert tollarkiv som omfatter mottak, lagring, avregning og etterlysning av tolldokumenter, uansett hvilken speditør som har gjort fortollingen. KGH A&V Services kan tilby kvalitetssikring av fullstendig tollarkiv. Sammen med KGH Customs Services har vi en unik kompetanse innen toll og merverdiavgift.  Vi skreddersyr våre tjenester etter deres behov.

Et komplett tollarkiv oppfyller Tolletatens krav til 10 års oppbevaring, jfr. Tollovens §4-12 og §13-4.

 

 

KGH A&Vs tjenester av tollarkivet kan innebære:

  • Etterlysning av deklarasjon fra andre speditører.
  • Etterlysning og opplasting av underbilag (faktura) fra alle speditører.
  • Kvalitetskontroll, det vil si sjekke leverandørfaktura mot fortolling som for eksempel beløp, valuta, kolli, vekt, korrekt tariffering samt at alle fakturaer er fortollet.
  • Kontroll av korrekt tariffering og korrekte avgifter.
  • Mva-rapport avstemt mot deklarasjonsoversikt i Altinn. Viktig ikke minst ved omberegninger, EU 5 og EU 6. Dette er påkrevd regnskapsdokumentasjon.
  • Avlastning ved ferie og sykdom.