SLIK ARBEIDER VI

God regnskapsskikk og hyggelige medarbeidere

Teknikken er viktig, men like viktig er også personlig service. Som kunde hos oss får du alltid en egen kontaktperson. Vi arbeider i henhold til kvalitetssikrede prosesser og har backup ved sykdom og ferieavvikling. Alt arbeid dokumenteres. Det skaper forutsetninger for at vårt samarbeid skal fungere på best mulig måte.

Teknikken? Vi jobber online mot ditt system. Her vil du ha muligheten til selv å hente dine rapporter direkte fra regnskapsføringen. Vi benytter regnskapssystemet Visma, Maestro årsoppgjørssystem, og Huldt & Lillevik for rapportering av norske lønninger. Huldt & Lilleviks Ansattportal og HR ressurs reiseregning gir muligheter til avviksrapportering samt registrering av reiseregninger via webben.