Ved registrering av et selskap i Norge, følger ofte spørsmål innen tollrelaterte saker. I samarbeid med KGH Customs Services tilbyr vi blant annet følgende tjenester innen eksport og import.

  • Fortollinger
  • Søknader
  • Klassifikasjoner
  • Søknad om kvoter og lisenser
  • Rapportering og andre tjenester i forbindelse med grense passeringer av varer

Våre kollegaer på KGH Customs Services kan også bistå med konsulenttjenester slik som AEO-sertifisering, tollfritt lager, toll- og merverdiavgiftsdiagnoser og lignende.

I forbindelse med de nye reglene for innførsels-mva som trer i kraft 01.01.2017 vil KGH som din deklarant tilby en løsning der grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift automatisk sendes med som et tillegg til hver tolldeklarasjon.

Besøk nettsiden og kontakt KGH Customs her

Hvis du har 5 minutter til overs foreslår vi at du ser denne filmen om KGH: