Som utenlandsk selskap kan det være vanskelig å holde seg oppdatert på regelverket om skatt og merverdiavgift til enhver tid. Vi gjør gjerne jobben, men kan også hjelpe deg å øke kunnskapsnivået. Hvorfor ikke prøve noen av våre kurs? Les gjerne mer om våre kurs og Customs Academy her eller kontakt oss på academy@kghcustoms.com.

 

Eksempel på spørsmål:

  • Omstrukturering av selskap
  • Merverdirådgivning: hvor og hvordan skal vår handel beskattes sammen med merverdiavgift?
  • Konsekvenser for ulik vareflyt av varer og tjenester sett opp mot et merverdi – og/eller tollperspektiv
  • HR. I hvilket land skal utenlandsk personale skattes, og i hvilket land skal arbeidsgiveravgiften for personalet betales
  • Fast driftsted eller fast etablering