Reglene for innførselsmerverdiavgift stiller store krav til deg som selskap, blant annet til rapportering, rutiner, kommunikasjon og system. Som kunde I KGH, tilbyr KGH Customs Services en løsning der grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift automatisk sendes som et tilleggsark til hver tolldeklarasjon. De tilbyr også en månedsrapport med nevnt informasjon. Kontakt KGH Customs Services her for mer informasjon.

I tillegg til muligheten for tilleggsark til hver deklarasjon, samt en månedsrapport med oversikt over samtlige deklarasjoner med forslag til grunnlag, sats og utregnet merverdiavgift, kan også vi i KGH A&V Services tilby tjenesten med å sammenstille all dokumentasjon som trengs, også om dere har tolldeklarasjoner fra andre speditører enn KGH i henhold til deklarasjonsoversikten som kommer fra Altinn.no.

Det skal være tilstrekkelig kontroll og dokumentasjon til revisjon for rapportering av total innførselsmerverdiavgift til skattemeldingen.