For utenlandske selskap som praktiserer eller deltar i virksomhet i Norge, oppstår det en rekke regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger. Det må tas hensyn til hvilken organisasjonsform som er mest hensiktsmessig for din bedrift, og valg av organisasjonsform er derfor helt grunnleggende. De tre vanligste organisasjonsformene i Norge er aksjeselskap, enkeltpersonforetak og norsk utenlandsk foretak (NUF).

 

Registrering av Norskregistrert utenlandsk foretak har blitt en økende organisasjonsform i Norge de senere årene. Det betegnes som en avdeling av det utenlandske foretaket, med det utenlandske foretaket som det rettslige subjektet. Dette er den enkleste og rimeligste måten for et utenlandsk selskap å registrere selskap i Norge, og er derav to av flere grunner til at denne selskapsformen har blitt svært aktuell og attraktiv.

Fordelene ved å registrere et selskap i Norge er mange. Dersom du skal selge varer til Norge, har du, ved å registrere et selskap i Norge, et konkurransefortrinn i markedet ved at du kan tjene dine kunder hele veien, fra a til å. Du står for innførsel av varene, heriblant fortolling og betaling av merverdiavgift ved grensen, slik at kunden slipper å tenke på dette.

Ved registrering av et NUF, vil man trenge en merverdiavgifts-representant i Norge. NUF-foretak vil ikke være skattemessig hjemmehørende i Norge, da ordningen med merverdiavgifts-representant forutsetter at selskapet ikke har «forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet».

Det er ved to anledninger en nødvendighet å registrere et selskap i Norge. Den ene er dersom du skal ha personell på arbeid i Norge. De fleste tjenester som utføres på norsk jord er avgiftspliktige. Tjenesten som utføres i Norge, må derfor faktureres med norsk merverdiavgift fra et norsk organisasjonsnummer, og den avgiftspliktige omsetningen skal terminvis innrapporteres til Skatteetaten. Videre er ditt selskap pliktig til å innrapportere både arbeid samt de ansattes lønn og ansettelsesforhold til Skatteetaten.

Dersom du skal fortolle maskiner til Norge ved eksempelvis utleie til norske kunder, vil det også være nødvendig å registrere et selskap i Norge. Det er den rettslige eieren av objektet som må stå for fortolling og betaling av merverdiavgift.

Ønsker du mer informasjon rundt registrering av selskap i Norge eller håndtering av norsk merverdiavgift?

Ta gjerne kontakt med oss

Mail: post@kghav.no

Tlf: +47 69 21 40 00