Utenlandsk arbeidstaker i Norge

 

Norske myndigheter legger til grunn en rekke krav og rutiner som må følges dersom ditt selskap skal ha personell på arbeid i Norge. Våre konsulenter bistår og guider deg og ditt selskap gjennom alle ledd i prosessen. 

Dette er viktig å tenke på:


ID-kontroll

Personal som skal arbeide i Norge må på ID-kontroll og få D-nummer og norsk skattekort, uavhengig av skatteplikt til Norge.

Rapportering av RF-1199 eller RF-1198

Har man et prosjekt eller personal på oppdrag i Norge, har man rapporteringsplikt i de fleste tilfeller.

Lønnsrapportering via A-ordningen

Lønn og diett (traktamente) opptjent for arbeid i Norge skal rapporteres på a-melding.

HMS-kort (byggekort)

Alle som arbeider innen bygg og anlegg eller renholdsbransjen er pålagt å bestille HMS-kort.

Skatteplikt

Avhengig av hvordan og hvor lenge deres oppdrag påløper i Norge, bestemmes eventuell skatteplikt til Norge.