Å regne ut lønn og skatt for en ansatt er ikke alltid så enkelt. Det er mange detaljer som skal ivaretas og arbeidet krever stor nøyaktighet. Det er også et område som er i stadig forandring; både lover, avtaler og beløpsgrenser endres med korte intervall. Vi holder oss løpende oppdatert på de aktuelle lovendringene, og har høy kompetanse innen området.

La oss gjøre lønnskjøring for dine ansatte. På den måten slipper du å tenke på personaladministrasjon og oppfølging av ansatte. Vi sikrer rett lønn til rett tid. Du vil heller ikke ha behov for å investere i programvarer og lignende.

Vi kan også bistå med oppfølging av sykmeldte, søke om arbeidstillatelser, ansettelsesavtaler og utarbeidelse av personalhåndbøker. KGH a&v vil sikre at du alltid har en god oppfølging av ditt personale uansett om din arbeidskraft kommer fra et annet land, eller om du er en utenlandsk arbeidsgiver i Norge

Vi tilbyr:

  • Beregning, utbetaling og rapportering av lønninger for alle bransjer.
  • Beregning av reiseregninger, inklusive beregning av dietter, bilgodtgjørelse, utlegg og representasjon. Vi løser saken skriftlig eller via web.
  • Feriepengeberegning i henhold til lov
  • Rådgivning innenfor HR, til eksempel i arbeidsrettslige spørsmål
  • Rådgivning vedrørende arbeidsgiverregistrering, skatteplikt om du har utenlandsk arbeidspersonell eller er utenlandsk arbeidsgiver.